13

09/2017

Chơi - Sành - 13/09/2017 10:44

Số đo vàng như Hà Anh cũng có ngày hốt hoảng vì mua hàng trên mạng

Dù không đặt quá nhiều kỳ vọng, song khi nhận được sản phẩm và so sánh với hình ảnh quảng cáo trên mạng Hà Anh...