22

07/2021

Xã hội

Người bán hàng ở chợ phải test nhanh COVID-19 hàng tuần

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các chợ đầu mối, chợ bán lẻ, Bộ Y tế đề nghị tổ chức test nhanh...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN