29

10/2022

Kinh tế

Người hưởng lương hưu 124 triệu đồng/tháng, cao nhất Việt Nam là ai?

Mức lương hưu cao nhất Việt Nam thuộc về một người đàn ông ở TP.HCM nghỉ hưu từ năm 2015.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN