12

01/2021

Người Việt 5 châu

Người Việt ở Anh bất an giữa lệnh phong tỏa toàn quốc

Lệnh phong tỏa toàn quốc ở Anh từ ngày 4/1 khiến một số người Việt ở London càng cảm thấy bất trắc, khó lên kế...

13

11/2020

Người Việt 5 châu

Cộng đồng doanh nhân gốc Việt tại Mỹ thu 35 tỷ USD mỗi năm

Cộng đồng doanh nhân gốc Việt tại Mỹ có 310.000 cơ sở kinh doanh khắp các tiểu bang với doanh thu mỗi năm khoảng 35...

04

10/2018

Sống khỏe

Người Việt bị ung thư gan nhiều nhất thế giới

Trung bình cứ 100.000 người Việt thì có 29,3 người bị ung thư gan, thuộc nhóm nước mắc ung thư gan cao nhất thế giới.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN