27

05/2023

Công nghệ

Bằng chứng mới về nguồn gốc ngoài hành tinh của... chúng ta

Nghiên cứu mới từ Đức cho thấy các tác động ngoài hành tinh tác động đến sự hình thành sự sống trên Trái Đất...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN