29

03/2023

Xã hội

Giám đốc trung tâm văn hóa nói về việc nhân viên dự bữa nhậu phản cảm

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An cho hay việc nhân viên tham gia bữa nhậu...