19

10/2014

Xã hội

Hà Nội phân luồng giao thông quanh khu vực Nhà Quốc hội mới

Để đảm bảo an ninh, trật tự và trật tự ATGT phục vụ công tác bảo vệ kỳ họp lần thứ tám Quốc hội khóa XIII...