23

06/2022

Giải trí

Nữ ca sĩ được trả lương sau 7 năm hoạt động

Choi Yujin, thành viên nhóm nhạc Kep1er, tặng gia đình thịt bò hảo hạng sau khi nhận được khoản lương đầu tiên.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN