20

11/2022

Kinh doanh

Tình hình làm ăn của Apax Holdings khi bị tố nợ hơn 1,5 tỷ học phí

Trong 9 tháng, lợi nhuận Apax Holdings đạt gần 1.043 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh lại âm hơn...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN