03

12/2022

Xã hội

Nữ sinh lớp 11 bị bạn đánh túi bụi ở hành lang lớp học

Trong lúc các nữ sinh này đánh nhau, thì nhiều nữ sinh khác cùng trường chứng kiến, nhưng hoàn toàn không có động thái...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN