21

07/2021

Sống khỏe

Bộ Y tế yêu cầu rà soát lượng oxy trong bệnh viện, không để khan hiếm oxy y tế

Bộ Y tế cho biết đang chuẩn bị các phương án về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị… không để xảy ra...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN