26

03/2023

Kinh doanh

Một ngân hàng thu thêm 55.000 đồng/tháng phí SMS Banking

Từ 1/4, khách hàng cá nhân có số lượng tin SMS Banking biến động số dư 50 tin/tháng trở lên, ngân hàng Eximbank sẽ thu...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN