28

03/2023

Xã hội

Nhà riêng một phóng viên bị tạt chất bẩn, ném đầu chó

Nhà riêng của phóng viên Báo Giao Thông thường trú tại Gia Lai bị kẻ xấu tạt sơn trộn mắm tôm, ném đầu chó... thời...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN