12

05/2021

Thế Giới

Chuyên gia phục dựng ảnh nguyên gốc của Từ Hy thái hậu, tuy mới xong 1 phần nhưng cũng đã thấy bà là một mỹ nhân

Khác với những hình ảnh khi về già của Từ Hy thái hậu vẫn lưu lại, các chuyên gia đã khôi phục nhan sắc...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN