19

11/2020

Video HOT

Clip: Cận cảnh hệ thống quạt gió, có sức mạnh tương đương với siêu bão

Hệ thống quạt gió khổng lồ này được tạo ra nhằm mô phỏng sức gió tương đương với một siêu bão cuồng phong.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN