18

09/2023

Cộng đồng

Sự thật loài rắn trông như con giun với lời đồn 'bị cắn là mất mạng'

Ở Việt Nam, loài rắn này có khắp 3 miền, kể cả các thành phố lớn như Hà Nội, Tp.HCM. Có lời đồn, đây là loài...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN