29

11/2017

Video - 29/11/2017 11:32

VIDEO: Đang đi, người đàn ông Trung Quốc bị thanh sắt dài hơn 1 m rơi cắm trúng đầu

Khi đang đi cạnh một khu xây dựng, người đàn ông ở Trung Quốc bị thanh sắt dài hơn 1 m rơi từ trên cao...