12

06/2021

Xã hội

5 địa phương cấm biển, sơ tán hơn 7.400 người tránh bão số 2

Hơn 7.400 người trên các chòi canh được sơ tán. Năm tỉnh, thành phố cấm toàn bộ tàu bè ra khơi từ chiều 12/6 để...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN