12

08/2018

Quân sự

Nga tính đưa cường kích Su-25SM đến căn cứ không quân ở Kyrgyzstan

Nga dự kiến triển khai cường kích Su-25SM hiện đại hóa sâu đến căn cứ không quân Kant ở Kyrgyzstan vào cuối năm 2018.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN