12

09/2017

Quân sự - 12/09/2017 13:20

Cận cảnh siêu tăng Leopard 2RI của láng giềng Indonesia

Cũ người mới ta, ứng hoàn toàn với những chiếc xe tăng Leopard 2RI của Indonesia nhưng chúng vẫn sở hữu sức mạnh rất đáng...