21

03/2019

Quân sự

Hải quân Israel: Nhỏ tới không ngờ, nhưng chớ coi thường, sẵn sàng sống mái với 'gấu' Nga

Quả là khó tin khi mà quy mô Hải quân Israel lại nhỏ tới vậy, lực lượng tàu chiến cũng "mi nhon", thậm chí không có...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN