23

11/2021

Công nghệ

Nóng: Lần đầu tiên, NASA phóng tàu vũ trụ DART cứu Trái đất

Ngày 24/11 tới đây, NASA sẽ phóng tàu vũ trụ DART vào tiểu hành tinh đang đe dọa Trái đất. Nếu mọi việc theo đúng...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN