10

03/2021

Cộng đồng

Bí ẩn thờ vong: 'Tên cúng cơm' có phải là tên thật không mà lại dùng để gọi người chết?

Chúng ta đã nghe nhiều đến "tên cúng cơm" nhưng chắc chắn nhiều người vẫn không biết nó là tên gì? Tại sao lại...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN