04

02/2021

Cộng đồng

Cô chủ trọ với quy định gây choáng khiến khách chạy sớm: Đỗ xe vào ban ngày thu 1.000 đồng/phút!

Những khoản phụ phí "cắt cổ" của nhà trọ này khiến sinh viên vô cùng bức xúc, lý do mà chủ trọ đưa ra càng gây...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN