04

02/2021

Kinh doanh

Ngân hàng đầu tiên cho nhận tiền từ nước ngoài qua thẻ Visa

Kiều bào ở Mỹ và 19 quốc gia khác có thêm dịch vụ chuyển tiền về cho người thân, bạn bè ở Việt Nam qua thẻ Visa.

12

01/2020

Kinh doanh

Thẻ Visa là gì? Những lợi ích của thẻ Visa

Hiện nay để thanh toán quốc tế thì mọi người rất hay dùng thẻ Visa để làm việc đó, vậy Visa card là gì, nó có...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN