02

10/2022

Xã hội

Tìm thấy thi thể công nhân trong vụ sập sàn tại công trình cầu Mỹ Thuận 2

Khu vực dưới chân cầu Mỹ Thuận 2, nơi các công nhân thi công, nước chảy mạnh và xiết, vì vậy công tác tìm kiếm...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN