21

07/2021

Cộng đồng

Sự thật clip đám tang không người đưa tiễn vì Covid-19 ở Sài Gòn

Chủ tịch UBND phường 12, quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết người mất trong đám tang là bà cụ 86 tuổi, ra đi do tuổi già...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN