18

09/2023

Sống khỏe

Nhiều thuốc hiếm chỉ 3.500 đồng/lọ nhưng vẫn khó mua

Phần lớn các bệnh hiếm có chi phí điều trị tốn kém, ít các phương pháp điều trị. Cần xây dựng chính sách thuốc...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN