03

12/2020

Góc nhìn

Phát triển thuỷ điện nhỏ phải thích ứng với biến đổi khí hậu

Hiện nay, công tác quản lý, vận hành thủy điện nhỏ là vấn đề được xã hội hết sức quan tâm, nhất là sau hàng...

06

11/2020

Xã hội

Chuyên gia: 'Vì sao ngày nay chúng ta phản đối thủy điện nhỏ?'

Hiện có nhiều ý kiến tranh luận của giới khoa học, chuyên gia môi trường về mối liên quan giữa thủy điện và...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN