24

10/2018

Tỉnh thành

Chuyện đời như tiểu thuyết của nguyên mẫu trong bài thơ nổi tiếng 'Chuyện em Hòa'

Bà Nguyễn Thị Hường là nguyên mẫu trong bài thơ 'Chuyện em Hòa' của nhà thơ Tố Hữu. Người phụ nữ này đang lưu...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN