24

11/2022

Pháp luật

3 tội danh có thể áp dụng trong vụ tông 2 cô gái ở cây xăng

Các luật sư cho rằng cần làm rõ nhiều yếu tố liên chủ thể và khách thể để áp dụng 1 trong 3 tội danh theo Bộ...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN