17

01/2023

Xã hội

Trung ương đồng ý cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thôi chức vụ

Ban Chấp hành Trung ương đồng ý cho ông Nguyễn Xuân Phúc thôi chức Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ...