24

01/2019

Giáo dục

Những điều chỉnh về tuyển sinh của trường công an năm 2019

Cục Đào tạo và Bộ Công an, vừa thông báo một số điều chỉnh trong công tác tuyển sinh năm 2019. Theo đó, các trường...