05

12/2022

Xã hội

Nguyên Trưởng Phòng GD-ĐT chết tại nhà trong tư thế treo cổ

Công an phát hiện một tờ giấy tại hiện trường, có khả năng nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN