14

11/2017

Giáo dục - 14/11/2017 19:35

'Ngày trở về' đầy cảm xúc của cựu học sinh kỷ niệm 100 năm trường THCS Trưng Vương

Với chủ đề "Ngày trở về" sau hàng chục năm kể từ ngày ra trường, các học sinh niên khóa 1980-1988 và 1994-1998 của trường...

18

08/2017

Giáo dục 24h - 18/08/2017 15:54

GS Ngô Bảo Châu về thăm trường cũ tròn 100 năm tuổi

GS Ngô Bảo Châu đã về thăm trường học thời cấp 2 - Trường THCS Trưng Vương, Hà Nội, ân cần ôm vai, nhắc nhở...