29

10/2021

Ẩm thực

'Bê cả tô Phở lên húp là hành vi của kẻ phàm phu tục tử'?

Nhiều người cho rằng ăn món nước mà bê cả tô lên húp là hành động của kẻ "phàm phu tục tử".

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN