23

04/2021

Xã hội

Quyết định 'nóng' của ông Đoàn Ngọc Hải sau tin nhắn của Thượng tướng Võ Văn Tuấn

Ngay sau khi đọc được thông tin, ông Đoàn Ngọc Hải đã quyết định trích quỹ giúp chữa thương tật cho cháu Vàng Nhù...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN