06

07/2015

Thời sự

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến Hoa Kỳ

Đúng 8 giờ theo giờ địa phương, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay...

06

07/2015

Thời sự

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm Mỹ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gồm 14 thành viên chính thức đêm 5/7 đã rời...

06

07/2015

Bình luận Quân sự

Báo TQ lại gán chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư với Biển Đông, vũ khí

Tin tức Tham khảo, một phụ san của Tân Hoa Xã ngày 5/7 bình luận rằng, Việt Nam đang tìm cách cân bằng trong quan hệ...

04

07/2015

Thế Giới

'Hoa Kỳ đã tôn trọng đầy đủ thể chế chính trị của Việt Nam'

Chắc chắn là, hệ thống chính trị Việt Nam không phản chiếu hệ thống chính trị của Hoa Kỳ, nhưng bằng những cách...

21

03/2015

Thế Giới

Kinh hãi phát hiện bánh hamburger lấm tấm những cọng râu của McDonal's

Một khách hàng người Scotland đã phải phát ói lên sau khi mở chiếc bánh hamburger hiệu McDonald's và phát hiện lấm tấm...