19

08/2022

Thế Giới

Bí ẩn 500 tấn vàng trong mộ Võ Tắc Thiên, chuyên gia khó giải

Sau khi qua đời, Võ Tắc Thiên hợp táng cùng chồng là Đường Cao Tông tại Càn lăng, tỉnh Thiểm Tây. Theo một số ghi...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN