12

02/2018

Xã hội - 12/02/2018 14:16

Dân làng chài nơi cơn bão số 10 tàn phá: Lo không có Tết

Hơn 5 tháng sau khi bị cơn bão số 10 - Doksuri quét qua, người dân làng chài ven biển xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm...