28

05/2022

Xã hội

Xem xét 'xả trạm' BOT sau 31/7 nếu không hoàn thành thu phí không dừng

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan phải tập trung cao để hoàn thành lắp đặt hệ thống thu...

17

05/2022

Xã hội

Sau 31/7 sẽ phải 'xả trạm' BOT nếu chưa có thu phí tự động không dừng

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, sau 31/7, nếu dự án nào chưa triển khai xong thu phí không dừng sẽ phải tiến...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN