14

11/2022

Xã hội

Cảnh báo việc 'vừa đá bóng, vừa thổi còi' khi định giá đất

Ủng hộ điểm mới khi bỏ khung giá đất và ban hành bảng giá đất hàng năm, song đại biểu Quốc hội đề nghị ràng...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN