26

09/2021

Thế Giới

Phục dựng dung mạo em bé Ai Cập chết hơn 2000 năm trước, kết quả giống chân dung gắn trên xác ướp đến kinh ngạc ngoại trừ 1 điểm

"Chân dung trên xác ướp" là một phần truyền thống phổ biến tại Ai Cập cổ đại nhưng độ chuẩn xác của chúng...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN