25

11/2022

Xã hội

Vụ xe chở đất lậu ở Khánh Hòa: Khiển trách Chủ tịch, cán bộ địa chính xã

Lãnh đạo xã Cam Hiệp Nam, cán bộ địa chính bị kỷ luật khiển trách liên quan đến công tác quản lý đất đai. Xã Cam...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN