Mỗi khi thắp hương, cúng bái chúng ta thường nghe nói chỉ nên thắp 3 nén nhang mà không được thắp 2 hoặc 4 nén. Khi bái lạy cũng nên lạy 3 lạy. Nhiều người vẫn theo thói quen làm vậy mà ít ai hiểu được nó có ý nghĩa như thế nào.

Tại sao lại thường thắp 3 nén nhang?

Bước tới cửa chùa dâng hương lễ Phật thì hầu hết lòng người đều thành kính, chân tâm, hướng thiện. Thế nhưng những quy tắc, lễ nghi cơ bản khi vào chùa thắp hương như thế nào thì không phải phật tử nào cũng biết.

3 nén nhang có ý nghĩa rất sâu xa, liên quan mật thiết đến văn hóa và niềm tin của người Việt Nam. Ảnh: Internet.

3 nén nhang có ý nghĩa rất sâu xa, liên quan mật thiết đến văn hóa và niềm tin của người Việt Nam. Ảnh: Internet.

Theo ngôn ngữ Phật học, 3 nén nhang lạy trước tượng Phật có ý nghĩa tương ứng với "giới hương, định hương và huệ hương".

Nén nhang thứ nhất được gọi là "giới hương" nghĩa là trước mặt Phật biểu đạt lòng quyết tâm của mình, từ bỏ thói quen xấu, từ bỏ suy nghĩ xấu.

Nén nhang thứ hai gọi là "định hương" có ý nghĩa là dù có điều gì xảy ra trong cuộc sống, tinh thần cũng sẽ bình tĩnh, cầu mong luôn suy nghĩ sáng suốt, hành động theo lý trí.

Nén nhang thứ ba là "tuệ hương" (hay "huệ hương") có ý cầu khẩn bản thân có trí tuệ, thông minh, sáng suốt để gặp được Phật tâm. 

Theo kinh Phật, "giới, định, huệ" là phương pháp "khai mê khai ngộ" bỏ qua những suy nghĩ sai lầm, một tấm lòng chân chính, lương thiện, hướng về đức Phật.

Tại sao đi chùa thường lạy 3 lạy?

Nhiều người thường có thói quen lạy 3 lạy khi đi chùa lễ phật. Vậy tại sao lại là số 3 và ý nghĩa của 3 lạy này như thế nào?

Lễ Phật không nhất thiết phải đứng chính giữa hoặc đứng đối diện với tượng Phật, Bồ tát, chỉ cần thành kính lễ bái là được. Bất luận là trong chùa có bao nhiêu tượng Phật, thông thường vào điện lễ Phật chỉ cần lạy 3 lạy là được.

Ba lạy này tượng trưng cho lễ ba ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Một lạy nhớ ơn, kính ngưỡng Đức Phật soi sáng, chỉ đường để chúng sinh thoát khỏi khổ đau luân hồi, tìm thấy an nhiên cực lạc. Hai lạy Pháp - những lời vàng ý ngọc mà Phật truyền tụng lại, nguyện ý thực hiện những lời răn dạy quý báu để hướng tới chân tâm, học Phật soi mình. Ba lạy Tăng dẫn dắt chúng sinh trên con đường đạo, giúp chúng sinh gần gũi, thấu hiểu hơn với Phật pháp.

Ba lạy tượng trưng cho lễ ba ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Ảnh: Internet.

Ba lạy tượng trưng cho lễ ba ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Ảnh: Internet.

Ngoài ra, Phật giáo cũng nhấn mạnh, ý nghĩa vái 3 lạy không chỉ lạy Tam Bảo mà còn là lễ chính ba ngôi quý trong mỗi con người và trong toàn thể chúng sinh. Đó là Phật tính, Pháp tính và Thanh tịnh tính. Ai cũng có Phật tính sáng suốt, Pháp tính từ bi bình đẳng và Thanh tịnh tính hòa hợp. Cung dưỡng những tính ấy chính là cách để học Phật, hướng Phật.

Quan trọng nhất khi lạy là giữ tâm thanh tịnh, không màng tới thế sự, không suy nghĩ chuyện nhân sinh, một lòng hướng về đấng tâm linh, có như vậy mới sở cầu đắc sở nguyện, mọi sự hanh thông, thể hiện đúng tính chất và quy củ của lễ bái.

Như vậy, thắp 3 nén nhang, lạy 3 lạy là một hành động không phải chỉ theo thói quen mà là một nghi lễ có truyền thống lâu đời. Điều này thể hiện cái tâm ấm áp, tín ngưỡng cao đẹp của dân tộc hướng tới những điều lương thiện.