Người Babylon cổ đại lấy 60, con số phù hợp cho những tính toán thiên văn phức tạp, để làm nền tảng cho hệ số đếm.

PV (Video: Smithsonian) / VnExpress

Nguồn: https://vnexpress.net/khoa-hoc/tai-sao-mot-phut-co-60-giay-4056356.html