Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2023 có liên quan đến nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công; tăng trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 11/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Thông tư 11/2023, có hiệu lực từ ngày 15-9, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Theo đó, từ ngày 1-7-2023, cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 42/2023/NĐ-CP với công thức tính như sau: Trợ cấp hằng tháng = Mức trợ cấp hưởng tháng 6-2023 x 1,125

Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc có mức trợ cấp thấp hơn 2,7 triệu đồng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng. Những người có mức trợ cấp từ 2,7 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng sẽ được tăng lên mức 3 triệu đồng.

Tăng mức trợ cấp cho cán bộ xã già yếu nghỉ việc, người có công - Ảnh 1.

Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc có mức trợ cấp thấp hơn 2,7 triệu đồng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21-7-2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24-7-2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực ngày 5-9) .

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng lên 2,055 triệu đồng, so với mức cũ là 1,624 triệu đồng. Như vậy, mức chuẩn trợ cấp người có công mới đã tăng lên hơn 26%.

Nghị định 55/2023 quy định tăng mức hưởng trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ: thân nhân của 1 liệt sĩ tăng lên mức 2,055 triệu đồng/tháng, thân nhân của 2 liệt sĩ tăng lên mức 4,110 triệu đồng/tháng. Thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên tăng lên mức 6,165 triệu đồng/tháng.

Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ sống cô đơn; con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, mồ côi cả cha mẹ được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng ở mức 1,644 triệu đồng/tháng.

Mức trợ cấp đối với Mẹ Việt Nam anh hùng: tăng từ 4,872 triệu đồng/tháng lên mức 6,165 triệu đồng/tháng. Mức trợ cấp đối với người phục vụ Mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình: tăng từ 1,624 triệu đồng/tháng lên mức 2,055 triệu đồng/tháng.