Các nhà khảo cổ hiện đang ước tính kho báu này có giá trị lên tới 17 tỷ USD.