Hai vệ tinh định vị thuộc hệ thống Bắc Đẩu của Trung Quốc được đưa lên quỹ đạo trong vụ phóng thứ 287 của dòng tên lửa đẩy Trường Chinh.