Tỉnh Thái Nguyên đang gấp rút hoàn thiện dự thảo Đề án xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ duyệt bổ sung vào quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung của cả nước.

Quy hoạch Dự án Tổ hợp Yên Bình.

Quy hoạch Dự án Tổ hợp Yên Bình.

Theo dự thảo Đề án, Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình của tỉnh Thái Nguyên nằm ở trung tâm trong tổng thể quy hoạch Dự án Tổ hợp Yên Bình, thuộc thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình, với quy mô trên 545ha.

Dự kiến, tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình khoảng trên 4.200 tỷ đồng từ nguồn vốn của nhà đầu tư được lựa chọn theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Dự án cũng dự kiến chia thành 2 giai đoạn, từ năm 2020 - 2022 và từ năm 2022 - 2025.

Hiện nay, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình vào quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung, Bộ Thông tin & Truyền thông đang tổng hợp ý kiến góp ý hồ sơ dự án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.

Được biết, đến thời điểm này cả nước đã có 5 khu công nghệ thông tin tập trung ở 3 thành phố trực thuộc Trung ương là: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.